Persoonlijke opvolging - Advies - Service

Voor uw eigen veiligheid

Professional Assistance & Security

Voor uw eigen veiligheid

PAS is een bewakingsonderneming die ontstaan is uit de samenwerking van enkele mensen met jarenlange ervaring in verschillende onderdelen van de bewakingssector. Sommige agenten hebben reeds meerdere jaren verantwoordelijke functies bij verschillende grote en kleinere organisaties en evenementen. Andere agenten hebben dan weer veel ervaring in goederenbewaking met of zonder hond.

PAS is bevoegd bewakingstaken uit te voeren volgens de wet op de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten onder vergunningsnummer 16.1141.07 volgens Ministerieel Besluit d.d. 14/07/2010 toegekend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gecontroleerd door Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Directie Private Veiligheid.

Onze bewakingsagenten zijn de aangewezen personen om de orde te handhaven en de veiligheid te verzekeren op een vriendelijke, menselijke maar toch kordate manier.

PAS is steeds vrijblijvend bereid een offerte op te stellen voor uw evenement. Om dit op een correcte manier te kunnen doen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig.

Zaakvoerders Pascal D'Hollander en Dominique Vanhoegaerden

Pascal D'Hollander & Dominique Vanhoegaerden

Zaakvoerders

Onze visie

Veiligheidsfilosofie

 • Voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels of materiële schade
 • Anticiperen op risico’s en gevaarsituaties
 • Tijdig met de betrokkenen in communicatie gaan om calamiteiten te vermijden
 • Vermijden van elke fysieke interventie behalve ter bescherming van de bezoeker of uit zelfverdediging
 • Het welzijn trachten te garanderen van alle bezoekers, de organisatoren en onze eigen mensen
 • Plannen van veiligheidsactiviteiten op korte en langere termijn
 • Correct selecteren, opleiden en begeleiden van medewerkers
 • Creëren van een aangename sfeer voor iedereen

Prioriteiten

 • Kwaliteit
 • Welzijn van bezoekers, organisatie en medewerkers
 • Optimaal veiligheidsbeleid
 • Milieu o.a. toezicht op het rookverbod
 • Correcte uitvoering van de opdracht
 • Tijdige uitvoering van de opdracht

Streefdoel

De bovenstaande punten worden continu opgevolgd en bijgestuurd waar nodig om zo tot een optimale veiligheidssystematiek te komen.

Deze inspanningen zijn allemaal verbonden met het economisch, technisch en sociaal beleid van onze onderneming. Het veiligheidsbeleid is hier uiteraard een evenwaardig onderdeel van.

De betrokkenheid van iedereen, leidinggevenden, postoversten en bewakingsagenten, is noodzakelijk om blijvende resultaten te kunnen boeken.

Bewaking met auto en hond

Werken met PAS

Offerte

Wilt u graag een offerte aanvragen?

Offerte

Sollicitatie

Wilt u graag solliciteren?

Sollicitatie