Evenementen

Wij zorgen voor een veilig verloop van zowel zakelijke evenementen (bv. Beurzen, VIP- en bedrijfsfeesten, ...) als publieksevenementen (bv. Festivals, fuiven, opnames, ...) en dit door niet enkel de juiste mensen op de juiste plaats te zetten maar ook door kwaliteit en de voordeligste oplossing te bieden.

PAS is een professionele bewakingsonderneming gespecialiseerd op verschillende evenementen. De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waarmee een bewakingsagent op evenementen te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen.

Door deze diversiteit van bezoekers wordt de bewakingsagent verwacht dat hij kennis heeft van uiteenlopende zaken waarmee hij geconfronteerd kan worden. Deze kwaliteit kunt u bij ons terugvinden.

Bewakingsagenten van PAS zijn opgeleide mensen die veelal jarenlang ervaring hebben op gebied van crowd controle en conflicthantering. Zij werken steeds discreet en met respect voor de bezoeker en stralen rust en vriendelijkheid uit.

Onze agenten zijn steeds alert om in te grijpen en/of bij te sturen waar nodig en zullen u als klant steeds met raad en daad bijstaan.

Voor, tijdens als ook na het evenement zal de aangeduide verantwoordelijke van PAS dan ook samen met u evalueren zodat u als klant kan bijsturen waar nodig. Dit om de continuïteit en de eventuele doorgroeimogelijkheden van uw evenement te verzekeren.

Graag helpen wij u bij de opmaak van uw veiligheidsplan, situatieschets en bij de besprekingen met de hulpdiensten. Al tijdens de eerste voorbereiding van uw evenement wordt u geconfronteerd met de algemene beveiliging. Wij willen u dan ook graag vanaf de start helpen met adviezen in de diverse te nemen maatregelen.

PAS werkt volgens een hiërarchische structuur, waarbij u als klant rechtstreeks in contact staat met onze postoverste.

Waar kunnen bewakingsagenten van PAS een meerwaarde betekenen voor uw evenement:

  • Goederenbewaking (met of zonder hond) tijdens de opbouw/afbraak (podium, elektriciteit, constructies, …)
  • Toegangscontrole
  • Mobiele interventieploegen
  • Doorgangs- & ticketcontrole
  • Vrijhouden van door- en nooduitgangen
  • Onthaal in combinatie met controle VIP & artist-area
  • Toezicht aan podia (on-, front- & backstage)
  • Algemeen (preventief) toezicht & conflicthantering
  • Crowd control

Allemaal taken die naast een grondige theoretische kennis van de wetgeving een zekere sociale vaardigheid en specifieke aanpak vereisen.

De bewakingsagenten die PAS voor dergelijke taken selecteert, zijn daarom dynamisch, beleefd en gedienstig, sociaalvaardig, alert en toch discreet aanwezig om uw artiesten, genodigden/bezoekers en medewerkers vlot en gecontroleerd te begeleiden.

Offerte
Bewakingsagent op Trix
Controle op fetsival