Parkeerbeheer

De parkeerwachter van PAS is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een correcte en zo sluitend mogelijke controle op het parkeren met beperkte tijdsduur.

Dit omhelst de controle op het betalend parkeren en de controle in de “blauwe zone” (parkeerschijf). Bij de uitvoering van de controletaak baseert de parkeerwachter zich op het retributiereglement van de stad/gemeente en de daarin voorziene uitzonderingsregels voor bepaalde doelgroepen (vb. bewonerskaart).

Naast de controlefunctie heeft de parkeerwachter tevens een aanspreekfunctie op straat. De parkeerwachter weet het parkeerbeleid van de stad/gemeente op een vriendelijke en beleefde manier over te brengen naar de burgers.

Hij/zij beantwoordt vragen van parkeerders en geeft hen uitleg waar nodig over de vaststelling.

Offerte
Bewakingsagente Evelien